HR na Fali

Usługa Meta Selekcji Pracowników – Innowacyjna usługa umożliwiająca właściwe dopasowanie kandydata/pracownika do konkretnego stanowiska pracy.

Koszyk usług:

  • Wywiad Selekcyjny - Analiza Bazy Kandydatów
  • Kompleksowa Meta Analizy Stanowisk Pracy
  • Tworzenie Meta Profili Kompetencyjnych
  • Diagnozowania Potencjału Pracowniczego i Talentów

Korzyści tej usługi polegają na optymalizacji kosztów i czasu poświęconego na selekcje rekrutacji, a tym samym umożliwia klientowi koncentrację na prowadzonej działalności biznesowej.