Falowy Coaching

Coaching na głębokim poziomie

Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. 

C.G.Jung

Aby skutecznie pokonać kryzys i z nową siłą wejść na rynek pracy trzeba zrobić następujące kroki:

 • Dokonać autodiagnozy
 • Zrobić przegląd możliwości, talentów, oraz mocnych stron na następnie zbudować plan rozwoju zawodowego.

Są jeszcze dwa komponenty, bez których nie można rozwinąć swoich talentów to:

 • Praca z przekonaniami i wartościami.
 • Praca z Dzieckiem Wewnętrznym.

Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie. 

Antoni Kępiński

Dziecko Wewnętrzne

To bardzo głęboka, ale zarazem bardzo delikatna część naszej osobowości. Każdy z nas składa się z części silnej, “męskiej” oraz tej kruchej, wrażliwej, części ”kobiecej”, która kocha, raduje się, ale też doznaje bólu.

Jak wygląda praca z

Wewnętrznym Dzieckiem?

To podróż w głąb siebie, która uruchamia najniższe pokłady podświadomości, które wywołują w na nas najtrudniejsze emocje- płacz oraz krzyk. Jest to praca na głębokim poziomie, która umożliwia uwolnienie zablokowanych emocji które spowoduje, że OBUDZIMY W SOBIE WEWNĘTRZNE DZIECKO.

Jak Wewnętrzne Dziecko wpływa na naszego Dorosłego?

Nasze dzisiejsze emocje to nie emocje z dzisiaj, to emocje najwrażliwszej cześci naszej osobowiści. To:

 • strach przed odrzuceniem partnera, znajomych,
 • szukanie akceptacji u innych,
 • lęk przed krytyką,
 • strach przed porażką,
 • lęk przed oceną swojej pracy,
 • strach przed powiedzeniem czegoś w grupie ludzi,
 • obrażanie się, nieumiejętność cieszenia się życiem,
 • pracoholizm,
 • perfekcjonizm,
 • obwinianie się za swoje słabości.

Co można zmienić w swoim dorosłym życiu pracując z Wewnętrznym Dzieckiem w sobie?

Mamy szansę uwolnić naszą dziecięcą kreatywność i spontaniczność, ale też ból skrywany latami.  

Dlaczego dzieci są takie radosne i szczęśliwe?

Bo ich potencjał nie jest jeszcze ukryty. Nie czują barier i ograniczeń. Dobry kontakt z tą częścią psychiki ułatwia cieszenie się życiem, będącą podstawą radości, szczęścia. Osoby, które akceptują dziecko w sobie są świadome jego zachowań i mogą nimi kierować przez co są znacznie bardziej dojrzali, przez co mogą wykorzystać swój potencjał w pełni!

Na Fali Dziecka Wewnętrznego

Bądź na Fali swojego Dziecka Wewnętrznego- wkrótce

Zapisz się już teraz.